34 Squadron Photos

Sports day Gilgil Aug 1963

Pages